.:: ::.
.:: ::.
   ПРОДУКТИ  Алуминиева дограма  Система ETEM E-40

Система ETEM E-40

Е-40 е система за алуминиева дограма с прекъснат термичен мост.
Коефициент на топлопреминаване Uf=2,8 W/m².K,
група 2.1 / 2< Uf<=2,8 W/m².K /според DIN 4108
Задоволява съвременните естетически изисквания към дограмата.

Отваряемост – обикновено отваряне, двуплоскостно отваряне,
възможност за отваряне навън и навътре, отваряне на долна и горна хоризонтална ос, отваряне тип “хармоника”, паралелно плъзгане

»
2007© All rights reserved Created by ArmaSoft