.:: ::.
.:: ::.
   ПРОДУКТИ  Алуминиева дограма  Системи SCHÜCO Royal S 65/70/70.1

Системи SCHÜCO Royal S 65/70/70.1

Със системите Royal S 65/70/ 70.1, както и с брюстунг-панела VacuTherm, SCHÜCO дава своя конструктивен и естетически отговор на нарастващите изисквания. Наравно с архитектурата, комфорта и оформлението енергийната ефективност на сградите е критерий с непрекъснато нарастващо значение.
За новите системи с повишена топлоизолация важат всички технически характеристики на системите Royal S. В комбинация с енергоспестяващи стъклопакети се допринася за повишаване на топлозащитата.

ROYAL S 65 и ROYAL S 70 са топлоизолирани серии профили със стоителна ширина съответно 65 и 70 мм. При тези две строителни ширини е налице разширен асортимент профили за всички типове прозорци и елементи.
От тук произтича и универсалното им използване при единични отвори, лентово остъкляване и неотваряеми остъклени повърхности, даващи възможност за остъклени издадени части с етажна височина, стени на стълбища и приемни зони.
Решението дали да се приложи ROYAL S 65 или ROYAL S 70 зависи от формата на прозорците, статиката и от изискванията към обекта.
Друга възможност представлява използването на ROYAL S 70.1, една серия с допълнителна изолация в профилите, фалцовете и местата с уплътнения. Тази конструкция е включена в група на рамката 1 по материал, съгласно DIN 4108.

   

A 3-камерни контрукции
Прозоречните профили на SCHÜCO са конструирани съгласно принципа на 3-те камери. Тази конструкция осигурява висока стабилност, сигурност на статиката и добра топлоизолация 
B Профили с прекъснат термомост
Съставните профили от алуминий и полиамид 6.6(РА) съответно политермид (РТ) прекъсват топлинния поток и осигуряват по-добра топлоизолация при запазване на статическите свойства.
 C Принцип на средните уплътнения
Средните уплътнения, закрепени директно на полиамидната (политермидната) област от съставните профили и големи предкамери са признаците за ивънредно висока уплътненост.
 D Специални ъглови Т-връзки
Връзки, укрепващи цялостното сечение придават на прозорците SCHÜCO отлична стабилност и уплътненост в точките на свързване.

 E Многообразие на остъкляването
Могат да се прилагат изолиращи - топлоизолиращи, звукоизолиращи и осигурителни остъклявания, а също и специални стъклопакети с бронирани стъкла.

 

 F Оптично стеснени уплътнения на стъклата
Чрез уплътнения от високоустойчив EPDM с минимално видими краища се избягват "черните траурни рамки".

 

SCHÜCO притежава аксесоарите към системите си, с които могат да се изработят както технически висококачествени, така и оптически естетични прозорци.

 

»
2007© All rights reserved Created by ArmaSoft