.:: ::.
.:: ::.

JANSEN VISS TV 1S

Високотоплоизолираща пфостен-ригел-конструкция за комплексни прозрачни покриви

Спектъра на приложение на системата VISS-TV 1S с видими ширини от 50 и 60 мм обхваща всички форми на косо остъкляване: от едноскатен покрив до сложни геометрични форми на двускатни покриви и пирамиди.

 

 

JANSEN VISS TV 1S предимства на системата

  • малки видими широчини на профилите от 50 и 60 мм
  • разнообразно фасадно оформление чрез богата програма от капачки
  • специални профили и допълнителни елементи за свързване със стените
   приложение на елементи за вграждане с дебелина от 20 до 40 мм по желание
  • елегантни преходи от покривната конструкция към вертикалната фасада
  • висока топлоизолация

 

 

»
2007© All rights reserved Created by ArmaSoft