.:: ::.
.:: ::.

JANSEN VISS TV 1V

Високотоплоизолираща пфостен-ригел-конструкция за вертикални фасади

Системата VISS-TV 1V e идеално пригодена за мащабни високотоплоизолиращи вертикални фасади. Фасадните елементи от вътрешната страна на носещата конструкция може да се оформят оптически елегантно и в многобройни варианти с тънките видими широчини на профилите от 50 и 60 мм - също и на различни монтажни широчини.

  

JANSEN VISS TV 1V  предимства на системата

    • високотоплоизолираща фасадна система от стомана
    • малки видими широчини на профилите от 50 и 60 мм
    • мащабни фасадни елементи благодарение на оптимални статически данни
    • разнообразно фасадно оформление чрез богата  програма от капачки
»
2007© All rights reserved Created by ArmaSoft