.:: ::.
.:: ::.
   ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Бибов Пласт ЕООД не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

Информацията и съветите в този уебсайт са от общ характер и не трябва да разчитате на тях при вземането на решения. Бибов Пласт ЕООД прави всичко възможно информацията, която е част от този уебсайт, да е вярна към момента на включването й, но не носи отговорност за действия, предприети от вас вследствие на доверяване на такава информация или съвет, както и за загуби или щети, причинени от такова действие.

Общи условия

В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на Бибов Пласт ЕООД или използването им е разрешено от собственика (собствениците) на тези права за целите на този уебсайт.

Имате право

- На достъп до която и да е част от този уебсайт.

Нямате право

- Да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате (вкл. разпространяване на копия), излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, описани в раздела "Имате право". Тези ограничения важат за целите материали или части от тях.
- Да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните бележки за авторско право, търговски марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.
- Да изграждате връзки към този уебсайт без изричното съгласие на Бибов Пласт ЕООД.

Наше право е да ви откажем включване на връзка към сайта на Бибов Пласт ЕООД.

Промени в общите условия

Бибов Пласт ЕООД може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.

Промени и поддръжка на уебсайта

Бибов Пласт ЕООД може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт. Бибов Пласт ЕООД може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

Бибов Пласт ЕООД запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие. 

2007© All rights reserved Created by ArmaSoft