.:: ::.
.:: ::.
   ПРОДУКТИ  Стоманени конструкции

Стоманени конструкции

Стоманени фасадни системи JANSEN VISS:

Елегантнa оптика за вертикални и скосени остъклявания

Изискването за прозрачност в оптиката на фасадата означава, че е необходимо големи стъклени площи и панели да бъдат носени от системи с възможно най-малка видима широчина на профила. Стоманените системи за леки конструкции поради своите отлични статически показатели са изключително подходящи за сгради, при които е заложено изискването за подобен дизайн.
Предимства:

  • малки монтажни широчини благодарение на отличните статически свойствa
  • големи широчини на растера с тесни видими широчини на профилите
  • елементи за всички видове отваряния и материали
  • варианти с взломо- и куршумозащита
  • многовариантно оформление чрез разнообразна програма от защитни капачки
  • гъвкави възможности за приложение чрез системна съвместимост
  • доставка на основни профили, предимно горещо поцинковани

JANISOL 3 EI60 (F60/T60)

противопожарни врати и остъклявания
2007© All rights reserved Created by ArmaSoft